Kako biti uspešan

I modul

  • Šta je NLP
  • Vaš cilj za ovaj trening
  • Aksiomi NLP-a - usvajamo uverenja najuspešnijih
  • RAPPORT – uspostavljamo bliskost sa svima
  • BreakState – prekidamo nekorisnu komunikaciju
  • Formula Uspeha radimo 5 koraka koji pravolinijski vode u uspeh
  • Prati Prati Vodi – primenjujemo i učimo formulu efikasne komunikacije
  • 5 Perceptualnih pozicija – primenjujemo i učimo 3 pozicije koje nam daju mudrost a 5 nas vodi iznad mudrosti
  • Šta nam oči govore – primenjujemo i učimo značenje pokreta očiju, tako da znate kako osoba razmišlja dok komunicirate
  • Dominantni reprezentativni sistemi: učite kako da prepoznate sagovornika i kako sa kojim tipom sagovornika najkorisnije komunicirati (Vizuelac, Auditivac, Kinestetičar)
  • Chunking - vodite komunikaciju po nivoima apstrakcije
  • Generator Novog Ponašanja - programirajte svoj um da Vam da ponašanje i rezultat koji želite

II modul:

  • Učenje - prirodne faze učenja, načini efikasnog učenja, principi
  • Ciljevi - pravilno definišite cilj, efikasno postavite cilj koji se ostvaruje
  • Neuro Logički Nivoi - različiti logički nivoi različito angažuju naš um
  • Mercedes Model - misli, emocije i fiziologija su jedan sistem
  • Kalibriranje - čitate neverbalnu komunikaciju: govor tela i tonalitet, pratite Ponašajnu Manifestaciju Unutrašnje Reprezentacije, kako telo reaguje na promene unutrašnjeg stanja
  • Instant rapport - ostvarite rapport u par sekundi)
  • Komunikacioni model NLP - kako primamo informaciju, kako je procesuiramo i iz nje kreiramo naš unutrašnji doživljaj i dalje kreiramo ponašanje
  • Pretpostavke - prepoznajete šta nije izgovoreno a pretpostavlja se kao apsolutna istina. Pretpostavke možemo da dovedemo u pitanje ili da plasiramo nama korisne pretpostavke
  • Miltonov model - model komunikacije koji vodi ljude u slaganje, dobar osećaj i potrebu da Vas poslušaju iako nisu sigurni zašto- hipnotički govor
  • Metafore - komunikacija kroz metafore je jako moćna i uticajna

III modul:

  • Hipnoza - doživite lično hipno stanje i kako vaš um funkcioniše
  • Samohipnoza - uvedite sami sebe u hipno stanje i dajte instrukciju vašem nesvesnom šta da uradi za Vas
  • Feedback - neuspeh ne postoji, sve je rezultat/feedback. Efikasno primanje i davanje feedback-a.
  • Kreiranje buduće prošlosti - provedite svoj um kroz iskustvo već ostvarenog cilja
  • Programiranje novih obrazaca ponašanja - programirate vaš um na nove, korisnije obrasce ponašanja
  • Meta model - komunikacioni model koji nam pomaže da razjasnimo nejasno, docrtamo šta nedostaje, dovedemo u pitanje šta je izvrnuto
  • Sidra i Krug izuzetnosti - upravljajte svojim stanjem i emocijama kako želite

IV modul:

  • Submodaliteti – menjajte svoj unutrašnjistav
  • Vremenska linija – Kreirajte korisniji pogled na vremenskoj liniji, prošlost, sadašnjost i budućnost
  • Raspremanje sadašnjosti - Sve što nam vuče pažnju u sada a ne bi trebalo, pomerimo na vremenskoj liniji tamo gde mu je mesto, u prošlost ili budućnost. Fantastična alatka za poslovne ljude, kao i sve druge koji imaju previše stavki u sada. Rasterećuje pažnju u sada
  • Swish - povezujemo željenu reakciju na dati spoljašnji događaj
  • Programiranje cilja na vremenskoj liniji - programiramo cilj na način da se ostvaruje
  • Framing - Frame koji smo uspostavili boji svu ostalu komunikaciju.

V modul:

  • Meta programi/Profajling - Čitajte ljude kao otvorenu knjigu, bilo gde, bilo kada, bilo koga

VI modul:

  • Modelovanje - modelujemo uspešne i učimo kako i mi da imamo isti ili bolji rezultat
  • Strategije - svako ponašanje, stanje ili emocija je pokrenuto određenom strategijom/programčićem. Učimo kako da prepoznajemo, koristimo i menjamo naše unutrašnje strategije
  • Diznijeva strategija - Učimo od WaltaDisney-a kako da kreiramo uspeh za sebe

VII modul:

  • Integracija

VIDEO

Logotip final WEB

Gospodska 25, Beograd

  • Email: office@finansije-konsalting.rs
  • Telefon: +381 61 722-67-94

Poslednji tekstovi Blog

Prijava na Email listu

Budite u toku sa dešavanjima u našoj agenciji, prijavite se na našu Email listu

© Copyright 2018. Finansije Konsalting Beograd. Sva prava zadržana

Search